XÃ CƯỜNG LỢI TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

0
217

Những ngày này, xã Cường Lợi đang tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ Đảng ủy, chính quyền xã, chi bộ các thôn, các đoàn thể cho đến từng thôn, bản … tất cả đều hướng tới cuộc bầu cử với tâm lý phấn khởi, háo hức để đến ngày 23/5 sắp tới cầm lá phiếu đi bầu những người có đủ đức, đủ tài vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình tổ chức triển khai công tác bầu cử, xã chuẩn bị cơ cấu, thành phần đại biểu, số lượng đầy đủ đúng luật bầu cử quy định, triển khai đến các thôn về việc lấy ý kiến nhận xét đối với các ứng cử đại biểu HĐND.

Danh sách cử tri được niêm yết tại Nhà văn hóa thôn Nà Nưa và thôn Pò Nim,

xã Cường Lợi

Uỷ ban bầu cử (UBBC) xã đã lập danh sách cử tri, đến ngày 03 tháng 5 năm 2021, Uỷ ban bầu cử xã đã ban hành và niêm yết xong danh sách cử tri tại UBND xã và tại 10 nhà văn hóa thôn. Xã Cường Lợi có 10 Tổ bầu cử. Tổng số cử tri tại thời điểm lập danh sách là 1875 cử tri, trong đó: Nam 917 cử tri, nữ 958 cử tri. Cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là 1875 cử tri.

Theo luật bầu cử, xã Cường Lợi sẽ được bầu tổng số 19 đại biểu HĐND xã tại 10 tổ bầu cử. Đến nay, tất cả các bước của quá trình chuẩn bị tiến hành bầu cử vẫn được thực hiện đầy đủ theo quy định và không xảy ra sai sót. Thời điểm này, xã Cường Lợi đã công bố các tổ bầu cử, niêm yết danh sách theo quy định của luật bầu cử.

Đối với công tác tuyên truyền bầu cử, Ủy ban bầu cử xã đã thành lập tiểu ban công tác tuyên truyền bầu cử, tổ chức tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Tích cực tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong thôn qua các cuộc họp của thôn và họp lồng ghép qua kênh ngành đoàn thể. Trong tháng 4/2021 đã tổ chức tuyên truyền được 10 cuộc với trên 643 lượt người nghe.

Hiện nay, UBBC xã đã hoàn thiện tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND xã niêm yết tại 10 thôn và công bố danh sách chính thức những người ứng cử vào ngày 28/4/2021 theo khoản 2 Điều 58 Luật bầu cử; hòm phiếu, hòm phiếu bổ sung và dấu của UBBC, Ban bầu cử, tổ bầu cử đã nhận với Sở Nội vụ đầy đủ. Đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử, Quân sự xã, công an xã phối hợp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng công an viên, thôn đội trưởng ở các thôn thường xuyên bảo vệ an ninh, trật tự ở các thôn, các vụ việc xảy ra cần kịp thời báo cáo cấp trên để giải quyết.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Cường Lợi sẽ được đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử./. 

Hoàng Nga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here