Tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19

0
81

Thực hiện văn bản số 2071/UBND-NXVH của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nghiêm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó có nội dung “Trong thời gian qua tại một số địa phương có tình trạng người dân khi bị nhiễm Covid-19 không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực dẫn đến việc câp nhật  và đánh giá cấp độ dịch không chính xác, việc quản lý người nhiễm Covid-19 chưa kịp thời, chưa hiệu quả…”.

Nhằm nâng cao ý thức về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Giáo Hiệu. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Giáo Hiệu yêu câu các hộ dân thực hiện một số nội dung sau:

1.Thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, nhất là thông điệp 5k của bộ y tế “ KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ”

Kịp thời đến khám và khai báo y tế khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe

Trường hợp người dân tự test nhanh tại nhà dương tính với Covid-19 thì phải khai báo ngay với Trạm y tế nơi sinh sống và trưởng thôn hoặc tổ Covid-19 cộng đồng để được tư vấn, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị phù hợp, hiệu quả./

Hoàng Nga

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here