Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cường Lợi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

0
168

Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Cường Lợi khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (xem chi tiết tại đây)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here