Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư Nà Khun, xã Cường Lợi

0
186

Chiều ngày 07/11/2021, khu dân cư Nà Khun, xã Cường Lợi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam  (18/11/1930 – 18/11/2021). Đây là ngày hội điểm của xã Cường Lợi.

Dự ngày hội có ông Phạm Hồng Thái, Huyện ủy viên, Chủ tịch MTTQ huyện. Có mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể xã Cường Lợi, trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư và đông đủ bà con Khu dân cư Nà Khun.

Khu dân cư Nà Khun, xã Cường Lợi có tổng số 67 hộ gia đình. Trong năm 2021, khu dân cư Nà Khun đã thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Người dân trong khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong năm 2021, khu dân cư giảm được 2 hộ nghèo, hiện nay còn 1 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Qua bình xét thực hiện cuộc vận động, năm 2021 khu dân cư có 67/67 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm 100%.

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND xã Cường Lợi đã tặng giấy khen biểu dương 02 gia đình văn hóa đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục của khu dân cư.

 

Phát biểu và tặng quà tại ngày hội, ông Phạm Hồng Thái, Huyện ủy viên, Chủ tịch MTTQ huyện đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của người dân trong khu dân cư Nà Khun trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, mong muốn bà con trong khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ngày càng phát triển.

Tại ngày hội, sau phần lễ đã diễn ra phần hội với các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc và các hoạt động vui vẻ, ý nghĩa như: Thi đan lồng gà, bóng chuyền hơi…./.

           Hoàng Nga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here