Đảng bộ xã Cường Lợi thực hiện nghị thức Chào cờ đầu tuần tháng 9

0
76

Để việc Nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt – Việc tốt” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức Nghi thức chào cờ đầu tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi công dân đối với đồng bào, với Tổ quốc. Đồng thời, góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa việc học tập, làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Việc ghi danh “Người tốt – Việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here