Đại hội Cựu chiến binh xã Cường Lợi lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

0
111

Ngày 09/4, Hội cựu chiến binh xã Cường Lợi tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đàm Văn Đá, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã Cường Lợi và 103 đại biểu đại diện cho 117hội viên cựu chiến binh trong toàn xã.

Toàn cảnh Đại hội Hội cựu chiến binh xã Cường Lợi lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027

Trong nhiệm kỳ qua cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Cường Lợi đã đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ VII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của xã, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hội thường xuyên quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ hội viên, phấn đấu xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu; đẩy mạnh công tác các tuyên truyền, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các hội viên; gương mẫu thực hiện các phong trào các cuộc vận động của địa phương như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình”, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”,… Trong nhiệm kỳ đã có có nhiều mô hình phát triển kinh tế đến nay đã có 16 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cụ thể 11 mô hình VACR, 01 mô hình sản xuất gạch ba banh, 01 hợp tác xã … góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống gia đình hội viên, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp chính đáng.

Thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn mới” Hội đã triển khai tích cựu tổ chức tuyên truyền các bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, bằng những việc làm thiết thực, hội đã vận động cán bộ hội viên tiếp tục xây lò đốt rác xử lý rác thải, xây dựng hố tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, khơi thông cống rãnh rác thải đảm bảo vệ sinh cho gia đình, cho cộng đồng, vận động di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm nhà sàn, tham gia làm đường giao thông tại các thôn, bản như: Nà Đeng, Nà Chè, Nà Khưa, Nà Sla, Nà Khun, Pò Nim .. nhiều hội viên đã tự nguyện hiến đất làm đường như hội viên Nông Văn Hải, Nông Văn Hùng, Hoàng Văn Cường, Hoàng Thế Danh, Phạm Xuân Thoan, Lãnh Văn Cắm … với tổng diện tích đất hiến 3.767 m2 đối ứng bằng tiền mặt là 47.800.000đ, đóng góp 241,5 ngày công lao động.

Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 10 hội viên và Hội cựu chiến binh xã, đã được huyện hội đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. trong nhiệm kỳ 2022-2027 Hội cựu chiến binh xã tiếp tục phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 2-3 hội viên trở lên, 100% cán bộ cơ sở, chi hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, 100% chi hội đạt “Hoàn thành nhiệm vụ trở lên”, trên 90% hội viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” và 90% trở lên hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, mỗi năm phấn đấu giảm 01 hộ Cựu chiến binh nghèo trở lên, không có hội viên vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự.

Bầu BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2022-2027

Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt

Tại Đại hội cũng đã bầu 11 đồng chí vào BCH Hội CCB khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội CCB huyện sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Hoàng Nga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here